สถานที่ตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 28 แห่ง ในพื้นที่ 20 จังหวัด

ภาคกลางภาคกลาง2