สถานที่ตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในภาคใต้

ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 25 แห่ง ในพื้นที่ 14 จังหวัด

ภาคกลางภาคกลาง2