สถานที่ตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในภาคเหนือ

ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 23 แห่ง ในพื้นที่ 16 จังหวัด

ภาคเหนือ