สถานที่ตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในภาคเหนือ

ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 24 แห่ง ในพื้นที่ 16 จังหวัด

ภาคกลางภาคกลาง2