Poster-edit

 

งานวัน “กำพล วัชรพล” ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยถือเอาวันคล้ายวันเกิดของ คุณกำพล วัชรพล วันที่ ๒๗ ธันวาคม เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ซึ่งท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐเพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นที่รู้กจักของสังคมในฐานะหน่วยงานอุปถัมภ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง ๑๐๗ แห่งทั่วประเทศไทย

นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแล้ว อีกโครงการหนึ่งที่ทางมูลนิธิไทยรัฐให้ความสำคัญและได้กระทำติดต่อกันมาทุกปี นั่นก็คือการมอบรางวัล “กำพล วัชรพล” สำหรับวิทยานิพนธ์ ด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลกันทุกปีในวันนี้

————————————————————

 

 

 

 

< กลับไปข่าวทั้งหมด