สถานที่ตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในภาคกลาง-ตะวันออก

ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 33 แห่ง ในพื้นที่ 27 จังหวัด

ภาคกลางภาคกลาง2