shapeimage_6

– อบรมสื่อมวลชนฯ ครูไทยรัฐวิทยา ภาคใต้ (คลิป)

– มูลนิธิไทยรัฐจัดอบรมสื่อมวลชนศึกษาครูร.ร.ไทยรัฐวิทยา ภาคใต้

– อบรม “สื่อมวลชนศึกษา” ไทยรัฐวิทยา (คลิป)

– มูลนิธิไทยรัฐ เปิดอบรม เพิ่มศักยภาพครูสอนสื่อมวลชน ที่เชียงใหม่

– ชุมชนร่วมประชาพิจารณ์ ‘โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘’

– เปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ ราชบุรี

– รอง ผวจ.ราชบุรี รับมอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ที่ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔

– ความภูมิใจชาวไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (คลิป)

– ไทยรัฐ มอบ ‘อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล’ ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๓

– เตรียมเปิด “ไทยรัฐวิทยา ๑๐๓” จ.กาญจนบุรี

– ความภูมิใจชาวไทยรัฐวิทยา ๑๐๓ (คลิป)

– รมว.ศึกษาฯ ดูการสร้างบ้านพักครูที่ชุมพร เยี่ยม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 77

– วิษณุดันใช้ ม.44 ปฏิรูปศึกษา ยก ‘กำพล’ บุคคลโลก

– ร.ร.ไทยรัฐเตรียมคนสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน

– มูลนิธิไทยรัฐ เตรียมจัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 แห่ง

– พิธีรับมอบ รร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) จ.ตรัง

– “100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล” สานต่อปณิธานสร้างคนดีสู่สังคม เปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102

– จารึก 4 คติพจน์ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” สร้างเด็กสู่ความก้าวไกลในไทยรัฐวิทยา

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 สานต่อปณิธาน ‘กำพล วัชรพล’

– ไทยรัฐ’ เตรียมมอบอาคารเรียนฉลอง ‘100 ปี กำพล วัชรพล’ ที่ จ.ตรัง

– วันที่ 18 มิ.ย. 2561 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จะเปิดอย่างเป็นทางการ

– เปิดอย่างยิ่งใหญ่ ไทยเฟสติวัล ณ นครโอซากา นร.ไทยรัฐวิทยา ร่วมโชว์

– เปิดงานยิ่งใหญ่ เทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว 2018 คนญี่ปุ่นแห่ชมแน่น

– ยุวทูตวัฒนธรรม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา โชว์ฟ้อนเชื่อมสัมพันธ์ไทย-เกาหลี 60 ปี

– กิจกรรมโครงการภาพแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560

– งานวันกำพล วัชรพล ประจำปี ๒๕๖๐

– เตรียมสร้างเพิ่มร.ร.ไทยรัฐ 10 แห่ง เฉลิมฉลอง 100 ปี ‘กําพล วัชรพล’

– แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)

– กิจกรรมโครงการภาพแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560

– งานวัน ‘กำพล วัชรพล’ ประจำปี ๒๕๖๐

– ‘ไทยรัฐ’ เชิญร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559

– เตรียมสร้างเพิ่มร.ร.ไทยรัฐ 10 แห่ง เฉลิมฉลอง 100 ปี ‘กําพล วัชรพล’

– แผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) และ ดาวน์โหลด PDF คู่มือประเมิน

– สัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ ๓๕