shapeimage_6

– กิจกรรมโครงการภาพแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560

– งานวัน ‘กำพล วัชรพล’ ประจำปี ๒๕๖๐

– ‘ไทยรัฐ’ เชิญร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559

– เตรียมสร้างเพิ่มร.ร.ไทยรัฐ 10 แห่ง เฉลิมฉลอง 100 ปี ‘กําพล วัชรพล’

– แผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) และ ดาวน์โหลด PDF คู่มือประเมิน

– สัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ ๓๕