shapeimage_6

ข่าวปี 2559          ข่าวปี 2560          ข่าวปี 2561

 

– รับ ร.ร.บ้านร่องส้าน เป็น “ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙” | 02-04-62 | ข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐ

– มอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๖ (คลิป)

– มอบอาคาร “๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล”

– ทีมงาน Onelife บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60

– ตั้ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)

– ความภูมิใจชาวไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ จ.หนองคาย | 09-02-62 | ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์

– เปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ จ.หนองคาย | 10-02-62 | ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์

– จากวิภาวดีฯสู่หนองคาย ด้วย “ไทยรัฐวิทยา” 105 (คลิป)

– ไทยรัฐมอบอาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล ให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (คลิป)