shapeimage_6

ข่าวปี 2559          ข่าวปี 2560          ข่าวปี 2561

 

– ความภูมิใจชาวไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ จ.หนองคาย | 09-02-62 | ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์

– เปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ จ.หนองคาย | 10-02-62 | ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์

– จากวิภาวดีฯสู่หนองคาย ด้วย “ไทยรัฐวิทยา” 105 (คลิป)