shapeimage_6

ข่าวปี 2560

– 27 ธ.ค.“วันกำพล วัชรพล” ครบรอบ 69 ปีไทยรัฐ | 28-12-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐ

– ประมวลภาพ “มูลนิธิไทยรัฐ” จัดงานวัน “กำพล วัชรพล” ประจำปี 2561

– “[LIVE สด] งานวัน “กำพล วัชรพล” ประจำปี ๒๕๖๑”

– วัน “กำพล วัชรพล” บุคคลสำคัญของโลก | 28-12-61 | ตะลอนข่าวเช้านี้

– มูลนิธิไทยรัฐ จัดงานวัน “กำพล วัชรพล” มอบรางวัลโรงเรียนไทยรัฐดีเด่น

– 2 ปีแห่งการเฉลิมฉลอง บุคคลสำคัญ “ของโลก”

– แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก ไทยรัฐวิทยา ๑๙ | 26-12-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐ

– ข่าวพิธีมอบรางวัล “กำพล วัชรพล” และผลการประกวดโรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ปีการศึกษา 2561

– วิชาการเป็นเลิศ รร.ไทยรัฐวิทยา ๙๙ จ.แม่ฮ่องสอน | 25-12-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐ

– เผย ร.ร.-ผู้บริหาร-ครู ไทยรัฐวิทยาดีเด่น

– ไทยรัฐวิทยา ๒ สร้างอาชีพ | 22-12-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์

– ไทยรัฐวิทยา ๘๗ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | 23-12-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์

– เชิดชูรางวัลครูยิ่งคุณ รร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ จ.ปัตตานี | 24-12-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐ

– อบรมสื่อมวลชนฯ ครูไทยรัฐวิทยา ภาคใต้ (คลิป)

– มูลนิธิไทยรัฐจัดอบรมสื่อมวลชนศึกษาครูร.ร.ไทยรัฐวิทยา ภาคใต้

– อบรม “สื่อมวลชนศึกษา” ไทยรัฐวิทยา (คลิป)

– มูลนิธิไทยรัฐ เปิดอบรม เพิ่มศักยภาพครูสอนสื่อมวลชน ที่เชียงใหม่

– ชุมชนร่วมประชาพิจารณ์ ‘โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘’

– เปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ ราชบุรี

– รอง ผวจ.ราชบุรี รับมอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ที่ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔

– ความภูมิใจชาวไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (คลิป)

– ไทยรัฐ มอบ ‘อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล’ ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๓

– เตรียมเปิด “ไทยรัฐวิทยา ๑๐๓” จ.กาญจนบุรี

– ความภูมิใจชาวไทยรัฐวิทยา ๑๐๓ (คลิป)

– รมว.ศึกษาฯ ดูการสร้างบ้านพักครูที่ชุมพร เยี่ยม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 77

– วิษณุดันใช้ ม.44 ปฏิรูปศึกษา ยก ‘กำพล’ บุคคลโลก

– ร.ร.ไทยรัฐเตรียมคนสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน

– มูลนิธิไทยรัฐ เตรียมจัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 แห่ง

– พิธีรับมอบ รร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) จ.ตรัง

– “100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล” สานต่อปณิธานสร้างคนดีสู่สังคม เปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102

– จารึก 4 คติพจน์ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” สร้างเด็กสู่ความก้าวไกลในไทยรัฐวิทยา

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 สานต่อปณิธาน ‘กำพล วัชรพล’

– ไทยรัฐ’ เตรียมมอบอาคารเรียนฉลอง ‘100 ปี กำพล วัชรพล’ ที่ จ.ตรัง

– วันที่ 18 มิ.ย. 2561 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จะเปิดอย่างเป็นทางการ

– เปิดอย่างยิ่งใหญ่ ไทยเฟสติวัล ณ นครโอซากา นร.ไทยรัฐวิทยา ร่วมโชว์

– เปิดงานยิ่งใหญ่ เทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว 2018 คนญี่ปุ่นแห่ชมแน่น

– ยุวทูตวัฒนธรรม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา โชว์ฟ้อนเชื่อมสัมพันธ์ไทย-เกาหลี 60 ปี

– กิจกรรมโครงการภาพแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560

– งานวันกำพล วัชรพล ประจำปี ๒๕๖๐

– เตรียมสร้างเพิ่มร.ร.ไทยรัฐ 10 แห่ง เฉลิมฉลอง 100 ปี ‘กําพล วัชรพล’

– แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)

– กิจกรรมโครงการภาพแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560

– งานวัน ‘กำพล วัชรพล’ ประจำปี ๒๕๖๐

– ‘ไทยรัฐ’ เชิญร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559

– เตรียมสร้างเพิ่มร.ร.ไทยรัฐ 10 แห่ง เฉลิมฉลอง 100 ปี ‘กําพล วัชรพล’

– แผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) และ ดาวน์โหลด PDF คู่มือประเมิน

– สัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ ๓๕