โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม

—-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม —-


           มูลนิธิฯ ได้จัดงบประมาณให้โรงเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนโดยโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ  ได้แก่

  1. ก่อสร้างอาคารเรียน

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60   จ. พิจิตร

2.  ก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัย

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 จ.อุบลราชธานี

3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีต

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 จ.นราธิวาสจำนวน  400,000  บาท

4.  ก่อสร้างถนนคอนกรีต

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89  จ.นราธิวาส

5.  ก่อสร้างถนนคอนกรีต

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98  จ.น่าน

6.  ก่อสร้างสนามเด็กเล่น

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21   จ.กาญจนบุรี

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74   จ.นครศรีธรรมราช

7.  ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29  จ.ภูเก็ต

8. ก่อสร้างโรงอาหาร

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40  จ.สตูล

9. ก่อสร้างห้องสุขา

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35  จ.กาฬสินธุ์

About the author: foundation foundation

Leave a Reply

Your email address will not be published.