shapeimage_6

 ข่าวปี 2559    ข่าวปี 2560    ข่าวปี 2561    ข่าวปี 2562

– ไทยรัฐวิทยา111แห่ง จัดสดุดี “กำพล วัชรพล”

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา รำลึกผอ.กำพล ในวาระ “101ปีชาตกาล” ช่วยนักเรียนถิ่นทุรกันดาร

– ซาบซึ้ง

– รร.ไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ แห่ง สดุดี “กำพล วัชรพล”

– ร่วมมือสู้ “โควิด-19” ไทยรัฐเลื่อนงาน “วันกำพล”

– มูลนิธิไทยรัฐจัดการประกวด โรงเรียน-ผู้บริหาร-ครูไทยรัฐวิทยาดีเด่น

– “วิษณุ เครืองาม” ชื่นชม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา สอนนักเรียนรู้ทันสื่อ

– เกมต่อชีวิต แคมเปญพิเศษ ครู-นักเรียนช่วยกันพิชิตโจทย์เพื่อโรงเรียน

– “40 ปี” ในความทรงจำ “ชวน หลีกภัย” กับไทยรัฐวิทยา

– เปิดไทยรัฐวิทยา

– “ชวน” ขอยกย่องผอ.กำพล ตั้งไทยรัฐวิทยาเปิดอีกในสตูลเป็นแห่งที่ “111”

– ‘ไทยรัฐ’ เปิด รร.ไทยรัฐวิทยา 111 พร้อมส่งมอบอาคาร ‘100 ปี กำพล วัชรพล’

– เปิดอาคารเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑

– ไทยรัฐกรุ๊ปเตรียมส่งมอบ อาคาร “๑๐๐ ปีกำพล วัชรพล” โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑

– ดัน 47 วิทยาลัยเกษตรฯ ผลิต “ชลกร”

– ปรับตัวก่อนไร้ค่า : ปลุกพลังบวกผู้บริหาร-ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เดินหน้าสู่ชีวิตวิถีใหม่

– ลุงตู่สอนเด็กไทย

– นายกรัฐมนตรี เปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 แห่งทั่วประเทศ

– มีดนตรีในหัวใจ

– เด็กไทยใน “อุดมคติ” เก่ง/แข็งแรง/เป็นคนดี

– รศ.ดร.วรากรณ์ ปาฐกถาพิเศษ “ไทยรัฐวิทยากับชีวิตวิถีใหม่” (คลิป)

– ศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมภาคีเครือข่าย ร่วมทำกิจกรรม CSR ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 45

– นายกฯ ชี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แค่กรอบทำงาน ยัน การศึกษาไทยไม่เลวร้าย (คลิป)

– ชมสด นายกฯ เป็นประธานงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 39

– “เชียงราย” “บิ๊กตู่” พบ “ครู” ไทยรัฐ

– มูลนิธิไทยรัฐเตรียมจัดงานสัมมนา “ไทยรัฐวิทยากับชีวิตวิถีใหม่”

– ติวผู้อำนวยการ 111 โรงเรียนสู่ “ไทยรัฐวิทยากับชีวิตวิถีใหม่”

– ชื่นชม “ไทยรัฐ” ร่วมพัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชน

– ไทยรัฐส่งมอบ “อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล” เปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙

– ไทยรัฐเตรียมเปิด “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙” จ.พะเยา

– ตามมูลนิธิไทยรัฐไป “ภูพาน” ได้ “ความหลัง” บางอย่างมาฝาก

– แผนพัฒนา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 5

– ปลื้มผลโอเน็ต-NT โรงเรียนไทยรัฐวิทยาพุ่ง